Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 26 2017

mustwoichust
Co jest we mnie takiego, że ludzie zostawiają mnie bez słowa. Bez do widzenia, bez żegnaj, bez było miło. Wszystko jest dobrze i nagle "puf" i nie ma człowieka. Przypominają sobie zawsze wtedy, gdy rany się zagoją i otwierają je na nowo.
— nergo
Reposted fromnergo nergo viaschokoladehimmel schokoladehimmel

June 05 2017

mustwoichust
0959 5881
Reposted fromLadykwa Ladykwa vialonelyjulia lonelyjulia
mustwoichust
Don't blame anyone if life is a sweepstakes
And all good days are connected with mistakes
— black radio
mustwoichust
Ludzie znikają nawzajem ze swojego życia. Tak ma być. To naturalne. Z jakiegoś powodu się skasowaliśmy, więc teraz nie udawajmy, że się znamy, rozumiemy i mieszkamy na tym samym świecie, że mówimy tym samym językiem.
— Jakub Żulczyk – Wzgórze psów

May 24 2017

mustwoichust
4448 9be1 500
Reposted frombojabiegne bojabiegne viawwannie wwannie

May 22 2017

mustwoichust
Kazali nam wierzyć, że miłość, ta prawdziwa, zjawia się tylko jeden raz w życiu i do tego zazwyczaj przed trzydziestym rokiem życia. Nie powiedziano nam, że miłość nie jest sterowana i nie przychodzi w ściśle określonym czasie. Kazali nam wierzyć, że każdy z nas jest połówką pomarańczy, że życie ma sens tylko wtedy, gdy znajdziemy tę drugą połowę. Nie powiedziano nam, że rodzimy się w całości, że nikt w naszym życiu nie zasługuje na to, by nieść na swoich barkach odpowiedzialność za dopełnienie naszych braków: rozwijamy się w sobie. Jeśli jesteśmy w dobrym towarzystwie, to jest to po prostu przyjemniejsze. Kazali nam uwierzyć w formułę 'dwa w jednym': dwoje ludzi, którzy myślą tak samo, zachowują się tak samo, że jedynie tak to działa. Nie powiedziano nam, że to ma swoją nazwę: anulowanie siebie; że jedynie osoby o własnej osobowości mogą budować zdrowe związki. Kazali nam wierzyć, że małżeństwo jest koniecznością i że pragnienia 'nie o czasie' muszą być stłumione. Wmówili nam, że piękni i szczupli są bardziej kochani, że ci, którzy uprawiają mało seksu są zacofani, a ci, którzy uprawiają go zbyt wiele nie są wiarygodni. Kazali nam wierzyć, że istnieje tylko jeden przepis na szczęście, taki sam dla wszystkich, i ci, którzy starają się go ominąć, skazani są na marginalizację. Nie powiedziano nam, że ten przepis nie działa, frustruje ludzi, alienuje ich i że istnieją inne alternatywy. Ach, nie powiedzieli nam nawet tego, że nikt nigdy nam tego nie wyjaśni. Każdy z nas odkryje to na własną rękę.
— john lennon.
Reposted fromrol rol viaschokoladehimmel schokoladehimmel
mustwoichust
Szczerość to drogi dar, nie oczekuj go od tanich ludzi 
— Warren Buffett
Reposted fromataszka ataszka viaschokoladehimmel schokoladehimmel
mustwoichust
Bo jeśli jest coś, co jest wspólne. Dla Ciebie... dla mnie...dla innych. To tym czymś jest właśnie nadzieja
— Wiedźmin
Reposted bySkydelanohmydeerohmydeer
mustwoichust
Radzę sobie. Jakoś sobie radzę. Bo muszę. Bo innego wyjścia nie mam. Bo jakoś zmogłem w sobie pychę i dumę z inności, bo zrozumiałem, że pycha i duma, choć jest obroną przed innością, jest obroną żałosną. 
Bo zrozumiałem, że słońce świeci inaczej, bo coś się zmienia, a nie ja jestem osią tych zmian. Słońce świeci inaczej, i będzie świecić, nic nie da porywanie się na nie z motyką. Trzeba akceptować fakty, trzeba się tego uczyć.

- A. Sapkowski

April 03 2017

mustwoichust
1331 6cfc 500
Reposted fromkelu kelu viatytek tytek

March 18 2017

mustwoichust
Jednak im dłużej trwa związek tym trudniej jest się nam zdecydować na rozstanie. Odejście, oznacza rezygnacje nie tylko z partnera ale także z miłości. Efekt utopionych kosztów działa. Oznacza to, że im więcej zainwestowałyśmy w związek, im więcej dałyśmy z siebie, swojej miłości, zaangażowania, czułości, tym trudniej nam z niego zrezygnować. Podliczamy straty i widzimy, że źle zainwestowałyśmy nasze uczucia. Jednak poniesionych strat nie da się odrobić. Przyjrzyjmy się też tzw. psychologicznej awersji do strat. Tak boimy się strat, że jesteśmy w stanie wiele zaryzykować, aby tylko nie stracić. Godzimy więc na nie dobry związek w imię tego, by tylko nie stracić tego, co mamy. Działamy w myśl zasady ?Lepszy stary i niewygodny związek niż nowy? , bo ten nowy, łączy się z niepewnością i pogodzeniem się ze stratą. Jak więc ustrzec się przed pułapką utopionych kosztów w związku? Warto zawsze, patrzeć tylko i wyłącznie w przyszłość, albowiem poniesione straty w przeszłości się nie liczą, bo nie da ich naprawić, zmienić czy wymazać. Jak mawia słynny amerykański inwestor, Warren Buffet, „jeśli poczujesz, że jesteś w dole, najlepszą rzeczą jaką możesz zrobić, to… odłożyć łopatę”.
http://blogpsychologa.pl/relacje-miedzyludzkie/biore-sobie-ciebie-na-meza.html
mustwoichust
Masz prawo go kochać. Ale on ma prawo nie kochać Ciebie.
— Niewypowiedziane słowa bolą najbardziej
Reposted fromblackismycolour blackismycolour viajnna jnna

June 26 2015

mustwoichust
5677 b44c 500
Reposted fromadamkrk adamkrk viaCzeska Czeska
mustwoichust
6248 3656 500
Reposted fromsoSad soSad viaswinka swinka
mustwoichust
1039 7fa6 500
Reposted fromTokyoMEWS TokyoMEWS viaafterxtime afterxtime

June 16 2015

1177 0ea7

hooray-for-no-lives:

stepchildofthesun:

crystalmeowth:

whorem0anz:

My dog looks like a fuzzy penis. That is all, bye.

i sat here laughing for like ten minutes

I almost had a heart attack last night while my husband and I were lying in bed reading and his entire body starts shaking. I’m all ARE YOU OK ARE YOU HAVING A SEIZURE ARE YOU CRYING WHATS HAPPENING

and then i realize he’s just laughing hysterically- so hard that he CANT MAKE NOISE

And I go: Are you thinking about that damn penis dog again?

him: *silent nodding while he claps like a dumb seal*

Reposted fromviirus viirus viaTiffanys Tiffanys

June 14 2015

3228 e4f0
Reposted fromdominik dominik viaoll oll

June 11 2015

5138 af84 500
Reposted fromminamoto minamoto viaschmutzkorn schmutzkorn

June 09 2015

2771 10d6
Reposted fromlilydebonis lilydebonis viagiepe2 giepe2
mustwoichust
4256 7569 500
Reposted fromverdantforce verdantforce viamemesjasz memesjasz
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl